Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Chełmnie


nr rachunku bankowego:
28 9486 0005 0030 9813 2000 0001


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL28 9486 0005 0030 9813 2000 0001